October 4, 2022
News
የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃና ልማትን ለማጠናከር ተደራሽነቱን ማሳደግ የጎላ አበርክቶ እንዳለው ተገለጸ

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ከክልሎችና ከከተማ አስተዳደሮች የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ቢሮዎች በጋራ በሚሰሩ ስራዎች ላይ መስከረም 23/2015 ዓ.ም ውይይት አደረገ፡፡ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ም/ዋና ዳይሬክተር እንዳለው

Read More »
CONTACT US

Email : info@eipa.gov.et
Address:

+251 115 52 80 00
+251 115 52 72 02
FAX :-  +251 115 52 92 99
25322/1000

USFULL LINKS