IPR
News
የከተማ መስተዳድሮችና የክልሎች ሳይንስና ቴክኖሎጂ ቢሮዎች የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃና ልማት ለማጠናከር ሚናቸው የጎላ እንደሆነ ተጠቆመ

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ከከተማ መስተዳድሮችና ከክልሎች ሳይንስና ቴክኖሎጂ ቢሮዎችና ኤጀንሲዎች ለተውጣጡ ባለሙያዎች በአእምሯዊ ንብረት ጥበቃና ልማት ዙሪያ የአሰልጣኞች ስልጠና

Read More »
Events
ፓናል ውይይት ተካሄደ

ፓናል ውይይት ተካሄደ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስቲ እና ከኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ጋር በመተባበር ባከበረው የዓለም አእምሯዊ ንብረት ቀን ላይ ወጣት ኢንተርፕርነርሺፕ፣

Read More »
CONTACT US

Email : info@eipa.gov.et
Address:

+251 115 52 80 00
+251 115 52 72 02
FAX :-  +251 115 52 92 99
25322/1000

USFULL LINKS